Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Týmto zákonom sa riadime aj my pri používaní Vašich údajov.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás :

  • meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je firma:

 

EN-ER-GY PRAHA s.r.o.

Belgická 115/40

Vinohrady Praha 2 120 00

 

Zodpovedná osoba: Michaela Kohutova
Mobil: +421 915836177 +420777123843

 

 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely :

  • registrácie užívateľov
  • vedenia databázy registrovaných užívateľov,
  • spracovania objednávok,
  • informovania užívateľov o stave objednávok,
  • vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

U registrovaných užívateľov sú údaje uchovávané v chránenej databáze na serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa. V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, požiadajte nás o to e-mailom na adrese uitaliana@seznam.cz. Vaše konto bude do 14 dní od doručenia odvolania súhlasu zrušené a údaje budú vymazané.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

 

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky a účtovníctva našej firmy.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

 

Copyright 2020 - 2022 © uitaliana